ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 7124
تاریخ انتشار : 20 اسفند 1390 11:8
تعداد بازدید : 4925

راسپوتین ها خادم یا خائن ؟ مسئله این است

ظهور مجدد افرادی مانند راسپوتین در میان ملت هایی که راسپوتین را نشناسند و راه مقابله با امثال آن را ندانند ، امری آسان و قریب الوقوع است .پس تنها راه جلوگیری از ظهور چنین افرادی که مظهر زوال و نابودی جامعه می باشند ، رسیدن به فهم و درک تاریخی است .

ظهور مجدد افرادی مانند راسپوتین در میان ملت هایی که راسپوتین را نشناسند و راه مقابله با امثال آن را ندانند ، امری آسان و قریب الوقوع است .پس تنها راه جلوگیری از ظهور چنین افرادی که مظهر زوال و نابودی جامعه می باشند ، رسیدن به فهم و درک تاریخی است .

تاریخ زندگی بشریت مملو از وجود خادمین و خائنین زیادی است ، که هر یک چهره ای دگرگون را برای جامعه انسانی (در عصر خود ) رقم زده اند .
در طول تاریخ حْب نسبت به خادمین و بغض نسبت به خائنین ، امری جدی و از سر فطرت وجودی انسان بوده است ، چرا که انسان ها به صورت  فطری خدمت را خوب می دانند ،  از این رو افرادی را که به هر نحو ، به هم نوعان و جامعه خود خدمت می کردند را دوست می داشتند ، و از سوی دیگر ، افرادی را که زمینه افول بشریت را فراهم می کردند را دشمن می داشتند و نسبت به آنها ابراز انزجار می کردند .
می دانیم که بررسی ابعاد زندگی خادمان ، کاری فراگیر است ، پس بهتر است افرادی به بررسی زندگی و ابعاد شخصیتی خائنان بپردازند ، تا از این طریق زوایای پنهان تاریخ بشری روشن شود .
البته در این بررسی ها ، باید نگاهمان را گسترده کنیم ، و فقط از منظر خودمان به خائنین نگاه نکنیم ، و گاهی هم خود را جای آنها بگذاریم و ببینیم به واقع هدف اصلی آنها خیانت بوده ، و یا اینکه به اشتباه راهی را می رفته اند ، که منجر به خسارت به نظام اجتماعی خاص ، و یا حکومتی و یا ملتی می شده ؛ البته می توان گفت افرادی که به اشتباه به خیانت کشیده شده اند ،‌ افرادی معدود هستند ، و در اکثر مواقع افراد به عمد به خیانت دست می زنند .
وقتی ما با دید صحیح به زندگی خائنان می نگریم ، تفاوت افرادی همچون تالیران ( از رجال مشهور فرانسوی عصر ناپلئون ) را که به وضوح اذعان می کند که : برایش سکه های طلا ارزش دارند ، نه عکس لویی و یا ناپلئون که روی آن حک شده ، با افراد دیگری که به اشتباه به خیانت کشیده شده اند را در می یابیم .
وقتی ما به تورق اوراق مرقوم تاریخ می پردازیم ، به چهره ای خاص و مرموز بر می خوریم که در عصر کنونی ، با گذشت چندین سال از زمان حیات وی ، هنوز راز هایی مکتوم بر لوح وجودی اش حک شده است .
این شخص « گریگوری ایفوموویچ راسپوتین » می باشد .
راسپوتین کشیشی کم سواد بود ، که اگر چه تحصیلات مناسب مذهبی نداشت ، اما هوش سرشاری در تاثیر گذاری بر اطرافیان داشت ، و این تاثیر گذاری تا آنجا پیش می رود که گفته می شود  راسپوتین از هیپنوتیزم و یا جادو برای کنترل مخاطبین خود استفاده می کرده است .
راسپوتین زادگاه کوچک خود را در روسیه ، برای سفری بی هدف ترک کرد ؛ زمانی که او وارد سنت پترزبورگ شد ، به کلیسای شهر وارد شد ، و ادعا کرد که مریم مقدس او را لمس کرده و صاحب « معنویت » شده است .
کشیش کلیسا ، به سوی او آمد و او را لمس کرد و به ناگاه در مقابل او زانو زد و از مردم حاضر در کلیسا خواست که از راسپوتین طلب شفاعت کنند و مردم چنین کردند !!
از سوی دیگر در دربار تزار روسیه ، پسر و جانشین تزار ، یعنی «الکسی» ، به بیماری سختی مبتلا شده بود ، و پزشکان از درمان وی عاجر بودند ؛ تعداد معدودی از سران دربار از وضعیت الکسی مطلع بودند .کشیش کلیسای سنت پترزبورگ هم از ماجرای بیماری ولیعهد باخبر بود ، او راسپوتین را به دربار معرفی کرد .
راسپوتین به دربار فراخوانده شد ، و ملکه او را کنار بستر پسر بیمار خود برد ، راسپوتین کنار « الکسی » نشست و پس از لمس وی مشغول بیان ورد های خاصی شد ، ناگهان حال الکسی بهبود یافت ، این مسئله موجب شگفتی ملکه و اطرافیان شد !
از آن پس، هر زمان که درباریان و یا ملکه به راسپوتین نیاز پیدا می کردند ، به دربار فراخوانده می شد ، اما مهارت راسپوتین در پیشگویی ها و اعمال خاص وی در درمان بیمارانْ و بر آوردن نیاز های ماورایی افراد ، کم کم کار را به جایی رساند که راسپوتین به یکی از همراهان و ملازمان خاص ملکه تبدیل شد و حتی ملکه برای وی قصری مجلل  اختصاص داد .
اینک دیگر راسپوتین قدیس دربار تزاری روسیه شده بود ، اگر چه برخی از اشراف درباری به او شک داشتند و از اعمال او ناراحت می شدند ، اما سایه حمایت ملکه از راسپوتین ، آنچنان سنگین و سهمگین بود که کسی جرات نمی کرد علیه او حرفی بزند و یا اقدامی کند .
یکی از نکات جالب و قابل تامل در شخصیت راسپوتین ، علاقه زاید الوصف او در معاشرت با بانوان می باشد . او علاقه زیادی به تعامل و هم صحبتی با زنان درباری داشت و با روی گشاده به امور ماورایی آنها  (از جمله بررسی خیانت احتمالی همسرانشان به آنها)می پرداخت ؛ این حرکات صمیمانه راسپوتین با زنان درباری ، گاه موجب به وجود آمد شایعات زیادی می شد که این مسئله خشم رجال درباری را افزون می کرد !
راسپوتین با روح کاریزمای خود و یا با مهارت هیپنوتیزم و یا جادو ، بر افکار ملکه مسلط شده بود ، و بر تصمیم گیری های او تاثیر می گذاشت ، و این امر ، در زمانی که تزار روسیه برای فرماندهی جنگ به جبهه ها رفته بود و امور کشور به دست ملکه افتاده بود ، بسیار مهم تر می نمود ، چرا که اینک تصمیم گیری های ملکه که تحت نفوذ راسپوتین بود بر کل امپراتوری تزاری روسیه تاثیر می گذاشت ؛ و راسپوتین با چهره ی متدین ماب خود و رخسار خاضعانه خود ، تمامی اهداف و امیال خود را پیش می برد . تصمیم گیری های غلط ملکه که زیر سایه آموزه های راسپوتین گرفته می شد ، کشور روسیه را به سوی افول وحشتناکی هدایت می کرد و این مسئله اگر چه از دید ملکه که کورکورانه به فرامین مرشد خود ( راسپوتین ) گوش می کرد ، به دور بود ، اما اشراف دربار روسیه را به شدت نگران کرده بود .
اما چرا راسپوتین که اکثریت پیشگویی هایش درست بود و کارهایی خارق العاده از او دیده شده بود ، در این برحه حساس جنگ ، که کشور نیاز شدیدی به هدایت درست داشت ، تصمیم گیری های غلطی را به ملکه تلقین می کرد ؟
عده ای بر آنند که راسپوتین از سوی دولت های غربی تربیت شده بود ، تا به دربار تزاری روسیه نفوذ کند و پس از جلب اطمینان از سران دربار ، امور را بدست گرفته و موجبات زوال و نابودی امپراتوری تزاری روسیه را فراهم کند.
اما گروهی دیگر معتقد اند که راسپوتین از طبقه پایین جامعه بود ، و زمانی که توانست در صدر امور قرار بگیرید ، سعی کرد تا انتقام خود را از اشرافیت تزاری بستاند !
باید دانست که این دو فرضیه و یا موارد دیگری که در مورد اهداف راسپوتین گفته شده ، همه و همه تنها در حد گمان و فرضیه است ، و کلیت زندگی راسپوتین همانند ماجرای قتل وی ، در هاله ای از ابهام پیچیده شده است .
آنچه برای اهل تاریخ مهم است ، عبرت گیری از تاریخ است تا مصداق « هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان » باشیم .
چرا که عبرت گیری از تاریخ گذشته ، موجب هدایت ما در راه آینده می شود .
تاریخ تکرار می شود ، و خوشبخت آن قوم و ملتی هستند که علاوه بر شناخت تاریخ خود ، تاریخ دیگر ملل را هم بشناسند ، تا مبادا غفلتا در دامی نیفتند که مدتی قبل ملتی به آن دچار شده!
پس توصیه می شود که تاریخ بخوانیم و بشناسیم تاریخ سازان را و شرح زندگی و اعمال آنها را ، و به دقت در احوال آنها کنکاش کنیم.
ظهور مجدد افرادی مانند راسپوتین در میان ملت هایی که راسپوتین را نشناسند و راه مقابله با امثال آن را ندانند ، امری آسان و قریب الوقوع است .
پس تنها راه جلوگیری از ظهور چنین افرادی که مظهر زوال و نابودی جامعه می باشند ، رسیدن به فهم و درک تاریخی است .

نویسنده:سید عیرضا واعظ موسوی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
چهارشنبه 27 تير 1403