ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 254557
تاریخ انتشار : 27 اسفند 1397 9:1
تعداد بازدید : 2345

طرح بیمه اعضای کانون

ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد پیرو شناسایی و ساماندهی اعضای کانون های فررهنگی هنری مساجد در سامانه بچه های مسجد در نظر دارد در گام دوم، بسته حمایت بیمه ای اعضا را با همکاری بیمه معلم ارائه نماید.

لذا خواهشمند است با توجه به موارد ذیل درخصوص تکمیل اطلاعات و بیمه کلیه اعضای کانون اقدام فرمایید

1-    بیمه اعضا از نوع بیمه مسئولیت مدنی مجتمع ها و مراکز آموزشی می باشد.

2-    این بیمه کلیه اعضا را در کلیه حوادث ناشی از فعالیت کانون در درون و بیرون از کانون(محدوده جغرافیایی کل کشور) پوشش می دهد.

3-    مدت اعتبار بیمه یک سال از تاریخ شروع خواهد بود.

4-    بیمه ویژه کلیه اعضایی است که توسط کانون ها در سامانه بچه های مسجد ثبت شده اند. 

5-    حدود تعهدات بیمه نامه

حدود تعهدات بیمه نامه

نوع پوشش

سرمایه به ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه(ماه عادی)

2.310.000.000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه(ماه حرام)

3.080.000.000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه(ماه حرام)

138.600.000.000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

50.000.000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

2.250.000.000

 

6-    مبلغ بیمه برای هر نفر 25.000 ریال می باشد که می بایست توسط هر کانون از اعضا دریافت و به حساب ذیل واریز گردد. فیش واریزی  در شهرستان ها به ادارات شهرستان و در اصفهان به دبیرخانه تحویل نمایند.


شماره حساب

به نام


600066064

بانک تجارت به نام محمد علی انصاری و محمد رضا نیستانی

 

7-    اطلاعات اعضای بیمه شده توسط کانون ها دریافت و پس از تجمیع به شرح جدول ذیل در قالب فایل اکسل به ستاد استان ارائه شود.

ردیف

نام کانون

نام و نام خانوادگی

جنسیت

(مرد/ زن)

نام پدر

سال تولد

شماره شناسنامه

شماره ملی

تلفن همراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-    مساجدی که کانون آن ها حداقل 200 نفر در کانون های شهری و 100 نفر در کانون های روستایی بیمه شده داشته باشند به صورت رایگان پوشش بیمه آتش سوزی و  مسئولیت مدنی(بیمه فیروزه ای) دریافت می کنند. درصورت عدم رسیدن به حد نصاب فوق مساجد می توانند با پرداخت ما به تفاوت وجه بیمه پوشش بیمه مذکور را دریافت کنند.

9-    خدمات آتی ستاد استان تنها به اعضای بیمه شده کانون تعلق می گیرد.(کارت شناسایی، سیم کارت تلفن همراه، اینترنت و...) بدیهی است اعضای بیمه شده تنها به عنوان عضو نهایی کانون در نظر گرفته شده و در ارزیابی ها و حایت های آتی مد نظر قرار خواهد گرفت.

10-آخرین مهلت ارسال لیست ها و فیش واریزی 98/1/30 می باشد.

11-جهت ارسال لیست ها و پیگیری با جناب آقای تسلیمی هماهنگی فرمایید.

12-برای کلیه افراد بیمه شد کارت خدمات بیمه ای صادر خواهد شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
چهارشنبه 5 تير 1398