ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 67340
تاریخ انتشار : 7 بهمن 1393 12:22
تعداد بازدید : 3332

بولتن محرمانه،هویت و جنگ فرهنگی

عرصه فرهنگ امروز شاهد جنگ فرهنگی است و کسانی در این جنگ پیروز میدانند که جهادگونه وارد میدان شوند. عنصر اعتقاد سبب پیگیری و اراده راسخ و محکم و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در شناختن و رصد دقیق ویژگی ها و مشخصات این نبرد می شود...
عرصه فرهنگ امروز شاهد جنگ فرهنگی است و کسانی در این جنگ پیروز میدانند که جهادگونه وارد میدان شوند. عنصر اعتقاد سبب پیگیری و اراده راسخ و محکم و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در شناختن و رصد دقیق ویژگی ها و مشخصات این نبرد می شود.نبردی که از بسیاری از ابعاد تفاوتهای ماهوی با جنگ و نبرد فیزیکی دارد.
 
آگاهی دقیق از توانمندی ها ،اغراض و اهداف ،آرایش ها و نقاط ضعف و قدرت نیروهای خودی و دشمن از لازمه های ابتدایی جنگ فرهنگی است. شناخت مخاطبان و به عبارتی بهتر قربانیان این جنگ هم بسیار مهم است ، چرا که بر اساس ویژگی های مخاطب در جنگ فرهنگی می توان و باید در طراحی دفاع و حمله اقدام کرد. قربانیان این جنگ البته جوانان هستند.
 
مختصات جنگ فرهنگی به لحاظ اینکه غالبا غیر محسوس و غیر قابل رؤیت (بخصوص در ابتدای حمله) است بسیار پیچیده و تو در تو است. تشخیص آسیب های حمله های جنگ فیزیکی در همان لحظه یا تا ساعاتی بعد میسر است اما در جنگ فرهنگی این تشخیص شاید تا سالها به طول بیانجامد. بنابراین حتی تشخیص اینکه دشمن کجاها را هدف گرفته و از چه ابزاری و با چه قدرتی استفاده می کند، بسیار سخت ، پیچیده و امری کارشناسانه و عالمانه است.
 
امروزه و پس از سالها و دهه ها مورد هجمه فرهنگی قرار گرفتن ،کارشناسان نقطه اصلی در حمله های دشمن را "هویت "می دانند. هویت به معنای شخصیت ،ذات،هستی و وجود منسوب به خداوند است .
 
سیر تحولات پس از انقلاب اسلامی به گونه ای است که برای نوجوانان امروز یا به تعبیری نسل سوم انقلاب تردیدها و چالش های زیادی را فراروی آنان قرار داده است.بخشی از هویت نوجوانان و جوانان از خلا پاسخ هایی که به پرسش هایشان می یابند،شکل می گیرد.
 
لذا درک دقیق پرسشها ، نگرانی ها و دغدغه های آنان و پاسخگویی به آنها برای مدیران و تصمیم گیرندگان جامعه اهمیت به سزایی دارد که در غیر اینصورت باید آماده رویارویی با دشواری هایی بود که از راه می رسد و مرکز ثقل آنها به عنوان بحران هویت شناخته می شود.
 
بحران هویت در جامعه ی ما بخصوص از حدود 170 سال قبل (دوران قاجار) به این طرف مسأله ای جدی شده است.مسأله ای که به دلیل عدم مواجهه ی صحیح با غرب ،فرهنگ ما را از فرهنگ برتر (مولد) به سوی فرهنگ مقلد گرانیده است.
 
بنابراین اگر نقطه هدفگذاری دشمن را هویت بدانیم بسیار دقیق تر می توانیم هم به ابزار شناسی و روش شناسی نوع حمله و تهاجم فرهنگی دشمن پی ببریم و هم در ارائه راهکارها و شیوه های مقابله و مصون سازی موفق خواهیم بود.
 
برای این کار چند مسأله را باید مورد توجه قرار داد :
 
اول : رصد و شناسایی دقیق رسانه های خارجی به عنوان ابزارها و بازوان عملیات دشمن .
 
دوم : شناخت نقاط مورد هجوم رسانه های خارجی از حیث افراد و محتوا.(هویت)
 
حمله های فرهنگی دشمن چه قشری از جامعه ما را به لحاظ اعتقاد و سلیقه هدف قرار داده و از دیگر سوی کدام یک از نگرش ها و ارزش ها و پشتوانه های فرهنگی ما را تهدید می کند؟
 
از این منظر شناخت مخاطب بسیار مهم خواهد بود. نظریات دانشمندان وعرصه مخاطب شناسی ما را به آنجا می رساند که باید ماهیت،ذات و روش عملکرد رسانه ها به عنوان ابر ابزارهای هجوم را به شکل دقیق و علمی فراگرفت.
 
مسأله دیگر شناخت دقیق مخاطب است.
 
تعریف مخاطب به عنوان موجودی منفعل و بی اراده که در مقابل تزریق پیام ، مطیع و بسیار تأثیر پذیر است،میراثی است از اعصار خطابه محور ،چرا که با تولد رسانه های جدید در سرزمین های مبدع این رسانه ها به تدریج مشخص شد که موجود مقابل رسانه ها فاقد آن خصلت هاست. پس مخاطب امروز "پیام گیر" است ، پیامگیری که گزینشگر شده است.
 
بر این اساس و با این رویکرد لازم است تا حوزه مخاطبان رسانه های خارجی (با اولویت جوانان و نو جوانان) باز شناسی و باز تعریف شده و با شناخت محتوای دقیق پیام های آن رسانه ها بر این مخاطبان ، راهکارهای امروزین طراحی و تدوین گردد.
 
آنچه تاکنون در جامعه ما در این زمینه انجام پذیرفته،بیشتر جنبه های اطلاع رسانی هجوم ها و آسیب ها ، آنهم به شکل بولتن های محرمانه و یا با ادبیاتی دیگر بصورت مقاله های شعاری و یا در شکل صرفا علمی بوده که برای مجریان و کارگزارانی که در میانه میدان نبرد فرهنگی مفید هستند فایده نبوده است.از اینرو لازم است تا با استفاده از تجارب گذشته و با بکارگیری کارشناسان و خبره های میدان تئوری و عمل در غالب کاری گروهی ضمن بررسی فراوانی و میزان تأثیر نفوذ رسانه های خارجی بر مردم م بررسی میزان تأثیرپذیری آنها بر هویت تک تک افراد جامعه ،راهکارهای مقابله با تأثیرات هجوم و مصون سازی و تقویت مبانی هویت ساز جامعه طراحی و ارائه گردد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
دوشنبه 14 اسفند 1402