ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 7115
تاریخ انتشار : 20 اسفند 1390 10:44
تعداد بازدید : 3056

ارتباط در فضاي مجازي

زمينه جهان واقعي با زمينه جهان مجازي متفاوت است، تجربيات فرد و حافظه فرهنگي او در جهان واقعي با تجربيات و حافظه فرهنگي در جهان مجازي ، خصوصاً با توجه به نو بودن اين فضا ، متفاوت است، لذا بازخوردهاي رفتاري متفاوت هم به لحاظ ادراك و هم به لحاظ احساس ايجاد مي شود.

زمينه جهان واقعي با زمينه جهان مجازي متفاوت است، تجربيات فرد و حافظه فرهنگي او در جهان واقعي با تجربيات و حافظه فرهنگي در جهان مجازي ، خصوصاً با توجه به نو بودن اين فضا ، متفاوت است، لذا بازخوردهاي رفتاري متفاوت هم به لحاظ ادراك و هم به لحاظ احساس ايجاد مي‌شود. (عاملي، 101:1387)
ذكايي نيز معتقد است\ " ماهيت غير رودرروي ارتباطات الكترونيكي اينترنتي مي‌تواند انگيزه‌ي بيشتري را براي كاربران آن در بازي با هويت، رفتارهاي آزمايشي و ارائه تصويري غير واقعي فراهم سازد كه ريسك شرمندگي در آن كمتر است.\ " (ذكايي، 281:1386)
نتايج تحقيق ذكايي(1383) كه بر روي 170 جوان 30- 15 ساله انجام گرفته، نشان مي‌دهد كه لذت‌بخش دانستن فضاي چت بيشتر از جانب پسران ابراز شده است. اين يافته بيانگر ميل بيشتر پسران به برقراري ارتباط همزمان دوستانه با افراد غير همجنس و وابستگي بيشتري است كه دختران به ارتباط و گفت‌و‌گوهاي اينترنتي پيدا مي‌كنند. مشاهدات انجام شده در چت روم‌ها بيانگر ميانگين سني بالاتر كاربران مرد و تعداد بيشتر آنان است. ذكايي اين مشاهده را اين‌گونه تفسير مي‌كند كه احتمالاً دختران انتخاب دوست را با وسواس بيشتري انجام مي‌دهند و تعداد دوستان اينترنتي آنان محدودتر است. اين محدوديت مؤيد تمايل بيشتر \ "واقعي\ " دختران به گسترش دوستي‌هاي مجازي خود به پيوند ازدواج است ، اگرچه در سطح ذهني نسبت به آن مظنون هستند. به اين ترتيب روابط در فضاي مجازي چت گسترش روابط واقعي است كه دو جنس تجربه مي‌كنند و اگرچه مرزبندي‌هاي جنسيتي در روابط مجازي كم‌رنگ‌تر از روابط حقيقي است، با اين حال واقعيت بيولوژيك و به ويژه اجتماعي جنسيت در اين روابط نيز خود را نشان مي‌دهد.
در تحقيقي با عنوان \ "مطالعه شيوه رفتار افراد در محيط مجازي: شكل‌گيري روابط صميمانه در اتاق‌هاي گپ زني اينترنت\ " نيز نگارنده به اين نتيجه رسيده است كه كاربران به واسطه گمنامي در چت‌روم‌ها به بازي نقش و خودافشايي پرداخته و با بيان آنچه كه در دنياي واقعي امكان بازگو كردنش را ندارند ، زمينه برقراري ارتباط در محيط مجازي را براي شكل‌گيري روابط صميمانه آماده مي‌سازند. (دهقان و نيكبخش، 25:1385)


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
يکشنبه 24 شهريور 1398