ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 7114
تاریخ انتشار : 20 اسفند 1390 10:42
تعداد بازدید : 4329

نقش همسالان در الگوسازي و هويت جوانان

يكي از مهم ترين گروه هاي مرجع جوانان ، گروه همالان و دوستان است. در دوره ي جواني ، گروه دوستي نقش مهمي در الگو پذيري و شكل گيري شخصيت جوانان ايفا مي كند

يكي از مهم‌ترين گروه‌هاي مرجع جوانان ، گروه همالان و دوستان است. در دوره‌ي جواني ، گروه دوستي نقش مهمي در الگو‌پذيري و شكل‌گيري شخصيت جوانان ايفا مي‌كند. دوران جواني اقتضائات خاص خود را دارد. ميل به نوگرايي، تمايل به استقلال، مد‌گرايي، تمايل به مطرح كردن و ابراز خود ، الگو گرفتن و افزايش ارتباط با همسالان و ... از ويژگي‌هاي دوران جواني است. در نتيجه ارتباط با دوستان و وسايلي كه اين ارتباط را فراهم مي‌كنند، از اهميت بسزايي برخوردارند.
چت
چت روم ها[3] يا تالارهاي گفتگو به عنوان يكي از پرطرفدارترين امكانات اينترنتي ، شرايط جديدي را پيرامون كاربران خود قرار داده و مرزهاي تازه‌اي در شكل‌گيري خرده فرهنگ‌ها ، ارزش‌ها و هويت جوانان پديد آورده‌اند. گمنامي، سرعت ارتباطات و سيال بودن آن پيامدهاي گسترده‌اي در روابط جنسيتي و الگوهاي ارتباطي و دوست‌يابي جوانان بر جاي مي‌گذارد. تداخل طبقه با جنسيت و جغرافيا مي‌تواند فضاي آزاد كننده‌اي را براي دسته‌اي از جوانان پديد آورده و مرزبندي‌هاي رايج جنسيتي و اجتماعي را در فرهنگ جوانان كم‌رنگ سازد. ارتباطات اينترنتي در محيط‌هاي چت ، ضمن آنكه تقويت‌كننده روابط غير وابسته به زمان و مكان گرديده است، به محملي براي جستجو و ارضاي كنجكاوي‌هاي جوانان نيز تبديل شده است. (ذكايي، 277:1386)
چت‌روم‌ها تكنيك‌ها و امكاناتي را در اختيار فرد مي‌گذارد كه به آن‌ها امكان مي‌دهد تا تصويري مطلوب و قابل پذيرش از خود ارائه كنند. كاربران ممكن است در چت‌روم‌ها توصيف مجازي‌اي از ويژگي‌هاي رفتاري و شخصيتي خود ارائه دهند كه با ويژگي‌هاي واقعي آن‌ها تفاوت بنيادي داشته باشد. افراد حتي اين امكان را دارند كه جنسيت ، طبقه اجتماعي ، تحصيلات، محل زندگي، شغل، درآمد و ساير مشخصات خود را خلاف واقع شرح دهند. اين امر مي‌تواند موجب به وجود آمدن هويت كاذب يا هويت موقت (آني) در افراد بشود. هويت كاذب به اين معنا است كه فرد هويت‌هايي را تجربه مي‌كند كه هيچ كدام متعلق به او نيستند و هويت موقت يا آني نيز به اين معنا است كه فرد در هر چت، هويتي را معرفي مي‌كند كه پايدار نيست و دوام آن‌ها تنها تا پايان آن چت ادامه دارد. به اين ترتيب فرد هويت‌هاي متعدد و فراواني را تجربه مي‌كند كه زودگذر و ناپايدارند.
بل معتقد است جهان مجازي، با تأثير گرفتن از صنعت همزمان ارتباطات، منشاء ظهور \ "فرهنگ‌هاي آني\ "، و به دنبال آن \ "ظهور هويت‌هاي خلق‌الساعه\ " شده است كه در دوره محدودي شكل مي‌گيرد و با ظهور \ "هويت‌هاي جديد\ " به سرعت از بين مي‌روند، خواهند بود.(به نقل از عاملي 1385) در عين حال بايد خاطر نشان كرد كه \ "هويت‌هاي چندگانه\ " كه در يك فرد ديده مي‌شوند به اين معنا نيست كه همه آنها كاذب هستند. (به نقل از تراچ و هالم، 2004)
ويژگي‌هاي ارتباطات الكترونيكي حاكم در فضاي چت روم‌ها شرايطي متفاوت از روابط حقيقي و رودررو را براي كاربران آن فراهم مي‌كند. سرعت عمل، ناشناس‌ماندن ، سيال بودن و ويژگي‌هاي ديگر مي‌تواند فضاي يكسان و مشابهي را فارغ از الزامات ساختي (جنسيتي، طبقاتي، قومي ، نژادي و مكاني) فراهم سازد كه مستعد تجارب متفاوتي براي كاربران آن است. تعاملات آزمايشي، كنجكاوانه و يا با نيت افزايش ظرفيت‌ شناختي، كاربران اينترنتي را با ذهنيت و گرايش جديدي تجهيز مي‌كند كه مي‌تواند رفتار و تعاملات آنها در دنياي حقيقي را به چالش كشانده و تغييراتي را هر چند جزئي در ميدان عمل اجتماعي آنها فراهم سازد. فضاي مجازي به فيلتري مي‌ماند كه نيازها، خواسته‌ها و بازانديشي كاربران در هويت خويش را به درجاتي به دنياي حقيقي آنها تسري مي‌دهد و شرايط تازه‌اي را براي گفتگو ، تفاهم و تعامل در دنياي مجازي و حقيقي فراهم مي‌سازد. (ذكايي، 282:1386)


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
يکشنبه 24 شهريور 1398