ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 86561
تاریخ انتشار : 13 آبان 1394 12:40
تعداد بازدید : 3539

جشنواره قرآنی مدهامتان - مرحله استانی

قابل توجه راهیافتگان به مرحله استانی
 آیین نامه فنّی دهمین جشنواره قرآن (مدها مّتان )   کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور»

1-کلیات رشته ی ترتیل قرآن

امتيازات رشته ترتیل در بخش­های مختلف به شرح زير محاسبه مي شود:
تجويد: 35 امتياز          لحن: 30 امتیاز                وقف و ابتدا: 15 امتياز             صوت: 20 امتیاز              
 
* آيات قرائت هرشرکت‏کننده، با فاصله قرائت یک نفر و به قيد قرعه تعيين مي شود.
*حداقل امتیاز شرکت‏کنندگان در رشته ی ترتیل در بخش­های مختلف عبارت است از:
تجويد: 10 امتياز      وقف و ابتدا: 5 امتياز      صوت: 7 امتیاز        لحن: 10 امتیاز
* شركت در رشته ترتيل ، فقط براي آن دسته از شركت كنندگانی است كه بطور ثابت در ترتيل طرح  تلاوت نور مساجد، حضور داشته باشند و اين امر نیز به تأييد كتبي امام جماعت مسجد رسيده باشد. ضروری است تأییدیه مذکور توسط دبیرخانه استان از شرکت کنندگان اخذ گردد.
* مسابقه رشته ترتیل از کل قرآن مجید می باشد.
* براي كسب رتبه و جواز حضور در مرحله کشوری، حداقل امتياز كسب شده توسط شرکت‏ کنندگان می بایست به شرح ذيل باشد:

                    عنوان
 مرحله
تجويد
وقف و ابتدا
صوت
لحن
جمع کل
استان
27
11
13
19
70


* درصورت به تساوی رسيدن امتیازات دو يا بيش از دو نفر از شرکت‏کنندگان، تعیین رتبه ممتاز پس از بررسی بخش­های نمره­دهی صورت می­پذیرد که به ترتیب اولویتعبارت است از:
تجويد، لحن، وقف و ابتدا و صوت

2-کلیات رشته ی حفظ قرآن

* در تمام مراحل برگزاری مسابقات، امتیاز نهايي حافظ به صورت 50درصد امتیاز صحت حفظ و 50درصد امتیاز صحت قرائت محاسبه می­شود.
* براي كسب رتبه جهت دریافت جواز حضور در مرحله بعد، حداقل امتياز كسب شده توسط شرکت‏کنندگان می بایست بر اساس جدول ذيل باشد:
عنوان
 مرحله
حسن حفظ
تجويد
وقف و ابتدا
صوت
لحن
جمع کل
استان
75
24
11
12
18
140

3. درصورت به تساوي رسيدن امتیازات دو يا بيش از دو نفر از شرکت‏کنندگان، تعیین رتبه ممتاز پس از بررسی بخش­های نمره­دهی صورت می­پذیرد که به ترتیب اولویت در بخش های مختلف رشته­ ی حفظ عبارت است از: صحت حفظ، تجويد، وقف و ابتدا، لحن و صوت.


4. مسابقات رشته حفظ کل قرآن کریم در مرحله کشوری، دو مرحله اي و به شرح زیر است:
4 ـ 1. مرحله اول (مرحله مقدماتی)
4 ـ 2. مرحله دوم (مرحله نهایی) که 5 تا10 نفر برتر پس از جمع امتیازات مرحله مقدماتی به آن راه می یابند.
5. مسابقات سایر بخش های رشته ی حفظ قرآن کریم در مرحله کشوری، یک یا دومرحله اي (براساس نظر مشترک دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور و هیئت محترم داوران) است.
تبصره1: حد نصاب برای حضور حافظان در مرحله دوم کشوری، کسب 80 امتیاز از 100 امتیاز حسن حفظ در مرحله اول است.
تبصره2: در مرحله كشوري بخش های مختلف رشته ی حفظ قرآن کریم، درصورت دو­ مرحله­ای بودن، امتیازات به شرح زیر اختصاص می­یابد و حائزان رتبه هاي برتر مشخص مي شوند: 30درصد امتیاز مرحله مقدماتی(شامل 10درصد امتیاز مفاهیم جزء یک و سوره الرّحمن + 20 درصد امتیاز حسن حفظ مرحله اول) + 70درصد امتياز مرحله نهایی.
6. اجزاء مورد مسابقه می بایست پیوسته باشند لکن در صورت عدم پیوستگی باید طوری باشد که هنگام مسابقه بتوان آنها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد.

3-کلیات رشته ی قرائت قرآن

رشته قرائت: این رشته به صورت قرائت تحقیق انجام می شود. قاریان راه یافته به مرحله کشوری، پس از شرکت در بخش مقدماتی و احراز رتبه لازم به بخش فینال راه یافته و در نهایت سه نفر برتر معرفی خواهند شد.
*لازم به ذکر است نفرات اول تا سوم مرحله کشوری مسابقات اوقاف در 2 سال گذشته و دو نفر برتر مرحله استانی که به مرحله کشوری راه یافته اند نمی توانند در همان رشته شرکت نمایند.
*مبناي مسابقات رشته قرائت قرآن در تمام مراحل، روايت حفص از عاصم و از کل قرآن مجید می باشد.
*امتيازات رشته قرائت تحقيق در بخش­های مختلف به شرح زير محاسبه مي شود:
تجويد: 35 امتياز       وقف و ابتدا: 15 امتياز       صوت: 20 امتیاز        لحن: 30 امتیاز
*براي كسب رتبه و جواز حضور در مرحله کشوری، حداقل امتياز كسب شده توسط شرکت‏ کنندگان می بایست به شرح ذيل باشد:
                    عنوان
 مرحله
تجويد
وقف و ابتدا
صوت
لحن
جمع کل
          استان
27
11
13
19
70


*
در مرحله كشوري رشته تحقیق، امتیازات به شرح زیر اختصاص می­یابد و حائزان رتبه هاي برتر مشخص مي شوند: 10 درصد امتیاز آزمون کتبی مفاهیم جزء یک و سوره الرّحمن،20 درصد امتیاز مرحله مقدماتی + 70درصد امتياز مرحله نهایی


4-کلیات رشته ی اذان
شركت كنندگان در رشته اذان، باید از مؤذنين مساجد باشند و غالباً اذان مسجد به عهده آنان باشد و اين امر نيز به تأييد كتبي امام جماعت مسجد رسيده باشد.
*در مرحله كشوري رشته اذان، امتیازات به شرح زیر اختصاص می­یابد و حائزان رتبه هاي برتر مشخص مي شوند: 10 درصد امتیاز آزمون کتبی مفاهیم جزء یک و سوره الرّحمن، + 90درصد امتياز مرحله نهایی.
* پس از پایان داوری از نفرات برتر(کسانی که حداقل 80 درصد امتیاز را کسب کرده باشند) تقدیر به عمل خواهد آمد.
5-کلیات رشته ی تفسیر
این رشته که ویژه امامان جماعت مساجد می باشد در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود:

الف) مرحله استانی : این مرحله در دو بخش برگزار می شود:
1-آزمون کتبی از جزء سیزدهم تا جزء شانزدهم قرآن ( کتاب تفسیر همراه چاپ شده توسط ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور)
2- جلد اول قاموس قرآن که برای بخش واژگان از حرف ج تا خ در رشته تفسیر مورد پرسش قرار می گیرد.

3-فایل تفسیر همراه جلد اول و جلد دوم و قاموس قرآن(جلد 2) از تاریخ 25/94/06 بر روی پایگاه اطلاع رسانی جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد به نشانیwww.javananemasajed.ir قرار میگیرد.

*بخش مکتوب مرحله استانی در تاریخ 94/08/08بصورت سراسری برگزار می شود.
* رتبه اول مرحله استانی (بخش مکتوب) با کسب حداقل 80 درصد از امتیاز کل آزمون ، جهت حضور در مرحله کشوری به استان میزبان جشنواره (اصفهان) دعوت خواهد شد.
* مرحله کشوری رشته تفسیر صرفاً به صورت کارگاه آموزشی برگزار شده و نفرات برتر آن توسط اساتید و هیات محترم داوران در همان کارگاههای آموزشی انتخاب و معرفی خواهند شد.
ب) مرحله کشوری : این بخش فقط بصورت شفاهی (شیوه بیان تفسیر) برگزار می شود.
*اجزاء هفدهم و هجدهم برای رقابت در مرحله کشوری به 4 جزء قبلی اضافه خواهد شد.

6-کلیات رشته ی مفاهیم قرآن و نهج البلاغه 
در جشنواره دهم این رشته تنها در مرحله استانی و به صورت کتبی برگزار خواهد شد. جزوه ای با موضوع "امربه معروف و نهی از منکر در قرآن و نهج البلاغه" تهیه و برای دبیرخانه های استانی ارسال خواهد شد. شرکت کنندگان در این رشته با مطالعه این جزوه در آزمونی که به صورت سراسری در تاریخ 94/08/29برگزار خواهد شد،
شرکت می نمایند. (شایان ذکراست فایل pdf جزوه ی مذکور از طریق این لینک قابل دسترسی است
* پس از تصحیح اوراق از نفرات برتر(کسانی که حداقل 80 درصد امتیاز را کسب کرده باشند) تقدیر به عمل خواهد آمد.
7-کلیات رشته ی تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز
 این رشته فقط در مرحله کانونی و برای گروه سنی 8 تا 15 سال برگزار خواهد شددر این رشته با اقامه یک رکعت نماز توسط شرکت کنندگان ، قرائت(حمد، سوره و اذکار نماز) آنها در حضور داوران بررسی و تصحیح خواهدشد.
* پس از پایان داوری از نفرات برتر(کسانی که حداقل 80 درصد امتیاز را کسب کرده باشند) تقدیر به عمل خواهد آمد.مدارک لازم جهت شرکت در مرحله استانی


1- یک قطعه عکس 3*4

2- رونوشت کارت ملی

3- اصل کارت ملیشرکت کنندگان راه یافته به مرحله نهایی در صورتی که در پایگاه اطلاع رسانی جشنواره جوانان مساجد ثبت نام نکرده باشند از حضور در مرحله نهایی حذف خواهندشد.نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جمعه 31 خرداد 1398