37رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
مسابقه کتابخوانی “ره نامه اوقات فراغت” به منظور افزایش دانش فراغتی مدیران کانون های فرهنگی هنری
مسابقه کتابخوانی “نظام اقتصادی اسلام” حرکت دوم از مجموعه مسابقات اقتصاد مقاومتی است که به همت مسابقه کتابخوانی“نظام اقتصادی اسلام”
سلسله مسابقات ملی کتابخوانی «حرکت و برکت» به همت کارگروه اقتصاد مقاومتی کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزاری مسابقه ملی کتابخوانی «حرکت»+فایل کتاب برگزاری مسابقه ملی کتابخوانی «حرکت»+فایل کتابسلسله مسابقات ملی کتابخوانی «حرکت و برکت» به همت
مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن (ویژه خواهران) آزمون مناسبت 1 جلد 1 عفاف و حجاب 27 تیر  16آذر 9بهمن روز عفاف و حجاب 2 جلد 2 الگوی زن 23 بهمن دهه
زندگی رضوی(به زودی اعلام می شود) 10.    جشنواره وبلاگ نویسی جهاد مجازی 11.  
تقویت کارآفرینی و فرهنگ کار-    مسابقه کتابخوانی و ترویج کتاب های خاطرات کارآفرینان
همزمان با اعیاد شعبانیه مسابقه بزرگ کتابخوانی عفاف و حجاب را برگزار می نماید. مسابقه کتابخوانی عفاف و حجاب دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان همزمان با اعیاد شعبانیه مسابقه بزرگ کتابخوانی عفاف و حجاب
امام (ره)"12- روزنامه دیواری13- مسابقه وبلاگ نویسی14- مسابقه نماهنگ15- مسابقه نشریات تجربی   
مسابقه کتابخوانی "امت واحده" مسابقه کتابخوانی  از کتاب "امت واحده" شرکت کنندگان می بایست پس از مطالعه کتاب و ارائه
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، دبیرخانه کانون های مساجد استان یزد با همکاری ستاد عالی کانون  ارسال نمایند.تذکرات مهم:√ آخرین مهلت ارسال پاسخ نامه: 12 بهمن ماه سال 1394دریافت مستندات مسابقه
  • تعداد رکوردها : 37