4رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
فرم درخواست بازدید 24 فروردین 1396 11:37
فرم درخواست بازدید اولیه کانون فرهنگی هنری فرم درخواست بازدید در مساجد، ارایه درخواست کتبی از طرف مسجد جهت بازدید کارشناس توسعه و ساماندهی این دبیرخانه الزامی
فرم های مورد نیاز کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان فرم های کانون ها فعالیت نظام نامه جامع اوقات فراغت فرم درخواست مجوز اردو / بازدید فرم های ثبت و ساماندهی فرم صورتجلسه هیات
کانون در 2 مرحله پرداخت خواهد شد. الف)مبلغ 1.000.000 ریال به عنوان بودجه افتتاحیه ب)مابقی بودجه
کانون در 2 مرحله پرداخت خواهد شد. الف)مبلغ 1.000.000 ریال به عنوان بودجه افتتاحیه ب)مابقی بودجه
  • تعداد رکوردها : 4