15رکورد در مدت زمان 0.358ثانیه
جستجو برای :
جشنواره ملی جهاد مجازی 6 اردیبهشت 1395 10:7
برگزیده جداگانه خواهد داشت. ماده2 ) ثبت نام معرفی آثار و ثبت نام از تاریخ 30/01/1395 همزمان با میلاد امام
در راستای آزاد سازی و خصوصی سازی14. وجود نظام مالیاتی ناکارآمد15. هدفمند نبودن یارانه ها علی رغم اجرای آن16
تلفیقی(به ترتیب 2، سه و بیشتر) قرائت می شوند و لذا قرآن آموز، واژگان را از جزء به کل آموزش می بیند
;   مسجد و ادارة آن به دست مردم و ارایه راهکار برای مشکلات  پیش روی آن؛·    
می دهند، نه این که از ابتدا شروع کند.   ما یک طلبه می فرستیم به روستایی و یا یک جایی برای 1 ماه، 1 سال، 2 سال 
فرهنگ حجاب و راهکارهای الهی دفع آفات آن(1) بیشتر می شود، به سمت روشنایی و انوار فرهنگ های اهل بیتی فرار کنیم!  ادامه در بخش 2 ... [1] ... از عوامل اصلی بی هویت
در سال 1357 به پیروزی رسید، این انقلاب و شور و شوق مردم برای تاسیس دولت و حکومت دینی جدید در ایران آنقدر
آخرین بخش از سلسله مطالب "تکنیک های عملیات روانی در حوزه ی رسانه و خبر" مربوط به راهکار های مصونیت آن موجود باشد. همچنین آنچه در حوزه ی رسانه و خبر مطرح می شود از دو حیث قابل بررسی است: 1- اثبات ادعا و 2
صربستان در سال 2000، انتخابات پارلمانی گرجستان در سال 2003، انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در سال 2004
، ظرفیت و پتانسیل رهبری جهان اسلام را دارا بوده است و سعی کرده است آن را محقق کند: 1- دوران صفویه 2
  • تعداد رکوردها : 15