52رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
ارسال تجربیات تا 18 اسفند ماه 1396 می باشد.آثار برتر با نام افراد و کانون آنها منتشر خواهد شد.به آثار
الزاما رابط خواهران کانون ها) 2-    سن  برادران بین 20 تا 30 سال -   
کنندگان   از 1396/04/22 تا 1396/06/15 3 برگزاری آزمون مربوط به تمامی شرکت کنندگان جشنواره 1396/05/20
مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن (ویژه خواهران) آزمون مناسبت 1 جلد 1 عفاف و حجاب 27 تیر  16آذر 9بهمن روز عفاف و حجاب 2 جلد 2 الگوی زن 23 بهمن دهه
سلسله نشست های آموزشی زن و بازیابی هویت حقیقی ویژه خواهران ماه زمان برگزاری نشستها : روزهای سه شنبه ساعت 9 لغایت 11 به مدت 20 جلسه مکان: اصفهان خیابان صائب
طرح قرآنی 1450 با محوریت سوره مبارکه حدید طرح قرآنی 1450 با محوریت سوره مبارکه حدید شرکت کنندگان را جهت قرعه­ کشی در قالب فرم اکسل حداکثر تا 1395/06/13 به ایمیل KanoonEsfahan92@gmail
فرم بازدید خواهران 2 شهریور 1395 14:41
فرم های رابطان شهرستانی خواهران کانون های مساجد فرم بازدید خواهران رابطان محترم مناطق و شهرستان های خواهران جهت بازدید از واحد خواهران کانون های فرهنگی هنری مساجد
مقدس با آقای شیرازیان از طریق تلفن 09153116176  -  37288040 - 051 داخلی 13 تماس
جزوه رابطان خواهر 27 مرداد 1395 14:20
رابطان محترم مناطق واحد خواهران حتما قبل از جلسه روز یکشنبه 31 مرداد ماه جزوه زیر را مطالعه انجام داد( 15/2/1372).  ج-2) انتظام کارفرهنگی : کارفرهنگی ، برف انبار
  • تعداد رکوردها : 52