43رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
جستجو برای :
نرم، شایعه سازی، سلطه گرایی، جنگ سایبری، فرصت ها و تهدیدهای رسانه ای و ...) 16 شهید جعفر احمدی میانجی
 ارسال نمایند.تذکرات مهم:√ آخرین مهلت ارسال پاسخ نامه: 12 بهمن ماه سال 1394دریافت مستندات مسابقه
‏رسد. میدان افکار مردم و مؤمنین، عرصه‏ى کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیقىِ بهترین پایگاه برای جهت دهی به تلاش های اهل ایمان و مستحکم ترین سنگر برای مبارزه با شبیخون فرهنگی و جنگ نرم دشمن
در راستای آزاد سازی و خصوصی سازی14. وجود نظام مالیاتی ناکارآمد15. هدفمند نبودن یارانه ها علی رغم اجرای آن16
عرصه فرهنگ امروز شاهد جنگ فرهنگی است و کسانی در این جنگ پیروز میدانند که جهادگونه وارد میدان بولتن محرمانه،هویت و جنگ فرهنگی عرصه فرهنگ امروز شاهد جنگ فرهنگی است و کسانی در این جنگ پیروز میدانند که جهادگونه وارد میدان
حداقلی را داشته باشد، حائز اهمیت است. حجت الاسلام شاکرین به ابزارهای دشمن در جنگ نرم اشاره
‏رسد. میدان افکار مردم و مؤمنین، عرصه‏ى کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیقىِ جشنواره ی جهاد مجازی 2 بهترین پایگاه برای جهت دهی به تلاش های اهل ایمان و مستحکم ترین سنگر برای مبارزه با شبیخون فرهنگی و جنگ نرم دشمن
دکترین چمران در جنگ چریکی فرهنگی ‌هایی برای بررسی بهتر اوضاع و احوال جبهه جنگ  فرهنگی و نرم در کشورمان می‌رساند. رهبر انقلاب در بخشی از سخنان
ندارد و تمرکز آن اعمال بر مرزهای خارجی آمریکاست. ریشه پیدایش این شبکه خبری به میانه های جنگ جهانی دوم یعنی خود چهار مرحله سازمانی را پشت سر گذاشته است: 1.    از سال 1942-1945 میلادی: تحت کنترل و 
و جنگ نرم را می طلبد تا این فرهنگ در جامعه اصلاح شود. قبل از عنوان کردن موارد لازم است بگوییم : خواهشاً
  • تعداد رکوردها : 43