8رکورد در مدت زمان 0.327ثانیه
جستجو برای :
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان بر آن شد با ثبت تجربیات ائمه جماعات، مدیران مسئول ارسال تجربیات تا 18 اسفند ماه 1396 می باشد.آثار برتر با نام افراد و کانون آنها منتشر خواهد شد.به آثار
مردم در این برنامه ها از دیگر شاخص هایی بوده است که در داوری ها لحاظ شده است.مدارک لازم:1. اصل طرح2. فرم تکمیل
.  زمانبندی طرح: 1 آغاز ثبت نام  19 اردیبهشت ماه 2  افتتاحیه رسمی
;به عنوان یک دغدغه ی اصلی دنبال نمایند.زمانبندی طرح: 1-آغاز ثبت نام: از 19 اردیبهشت ماه 2- افتتاحیه رسمی 20-24خرداد 3
;به عنوان یک دغدغه ی اصلی دنبال نمایند.زمانبندی طرح:1-آغاز ثبت نام: از 19 اردیبهشت ماه2- افتتاحیه رسمی 20-24خرداد3
دنبال نمایند. زمانبندی طرح:1-آغاز ثبت نام: هفته پایانی اردیبهشت ماه2- افتتاحیه 19-25 خرداد3- بازدید کانون معین
کانون در 2 مرحله پرداخت خواهد شد. الف)مبلغ 1.000.000 ریال به عنوان بودجه افتتاحیه ب)مابقی بودجه
کانون در 2 مرحله پرداخت خواهد شد. الف)مبلغ 1.000.000 ریال به عنوان بودجه افتتاحیه ب)مابقی بودجه
  • تعداد رکوردها : 8