41رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
جستجو برای :
طرح فرهنگی ربیع القرآن 25 اردیبهشت 1396 12:2
)11/5/90 (پیشنهادی) ردیف عنوان شرح مختصر 1 تلاوت نور تلاوت قرآن بعد از نماز 2  تفسیر قرآن کریم موضوعی ترتیبی 3
آزمون مفاهیم و تقسیر (جمعه 12 آذر) آزمون قاموس : جلد دوم قاموس* دریافت منبع آزمون تفسیرتفسیر همراه جلد دوم از جزء 17 تا 20
لیست برگزیدگان طرح تفسیر کوتاه جزء چهارم سال 1395 استان اصفهان اسامی برگزیدگان طرح تفسیر کوتاه جزء چهارم سال 1395 استان اصفهان 1395 استان اصفهان ردیف شهرستان کانون نام و نام خانوادگی 1 کاشان شهید بنائی زهرا سادات فاطمی 2 برخوار
جزوه رابطان خواهر 27 مرداد 1395 14:20
انجام داد( 15/2/1372).  ج-2) انتظام کارفرهنگی : کارفرهنگی ، برف انبار
شهرستانی،استانی و کشوری 18 تا 30 2 حفظ کل شهرستانی،استانی و کشوری شهرستانی،استانی و کشوری 18 تا 30 3 حفظ 20
طرح قرآنی «تفسیر کوتاه جزء چهارم قرآن کریم» تفسیر کوتاه جزء چهارم قرآن کریم ارسال می­ گردد: 1.      سهمیه برگزاری طرح تفسیر کوتاه در شهرستان مطابق جدول
بیشتر دیده می شود) (عبداللهیان، ۱۳۸۶)۵- استقلال تفسیر (همان) برداشت دین متناسب با دوره۶- معنویت گرایی صرف به جای پذیرش
و ابتدا: 15 امتیاز             صوت: 20
پروانه باقری رسول 1112108904 مهدی موعود(عج) فلاورجان 4 زهره جلالی مهدی 109262647 حضرت قائم(عج) نجف آباد 5
بدینوسیله به پیوست آئین نامه طرح تفسیر جزء 3 قرآن کریم ارسال می گردد آئین نامه طرح تفسیر جزء 3 قرآن کریم بدینوسیله به پیوست آئین نامه طرح تفسیر جزء 3 قرآن کریم ارسال می گرددجهت دریافت آئین نامه طرح تفسیر
  • تعداد رکوردها : 41