41رکورد در مدت زمان 0.358ثانیه
جستجو برای :
و فرهنگی تر شدن فضای روستاها و نیز پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان روستایی با کتاب از دیگر اهداف
کنندگان   از 1396/04/22 تا 1396/06/15 3 برگزاری آزمون مربوط به تمامی شرکت کنندگان جشنواره 1396/05/20
(فرم 16)رصد فعالیت های فراغتی کانون های فرهنگی هنری مساجد در آزمون «رهنامه اوقات فراغت» 25 مردادماه می باشد لازم به ذکر است 40% امتیاز اوقات فراغت بر اساس نمره قبولی
مسابقه کتابخوانی “ره نامه اوقات فراغت” به منظور افزایش دانش فراغتی مدیران کانون های فرهنگی هنری آزمون مطالعاتی «ره نامه اوقات فراغت»
های اوقات فراغت نه تنها در ایام تابستان بلکه در طول سال نیز هستند. آیین نامه اوقات فراغت کانون فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان فرهنگی11-برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه12-مستند سازی، ارائه ی آمار و اطلاعات به ستاد های اوقات فراغت
برگزاری جشنواره عکاسی با موضوع اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد تحت عنوان "جشنواره ملی عکس ریال صاحب عکس رتبه سوم هدیه نقدی به مبلغ 2/000/000ریال صاحب عکس رتبه چهارم هدیه نقدی به مبلغ 1/500/000
دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان شهرستانی،استانی و کشوری 18 تا 30 2 حفظ کل شهرستانی،استانی و کشوری شهرستانی،استانی و کشوری 18 تا 30 3 حفظ 20
های اوقات فراغت نه تنها در ایام تابستان بلکه در طول سال نیز هستند. آیین نامه اوقات فراغت کانون فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان اوقات فراغت ارسال شود .)(پیوست شماره16-17- 21 رهنامه)20-تلاش در جهت بازدید مسئولین از فعالیت های کانون
جشنواره ملی جهاد مجازی 6 اردیبهشت 1395 10:7
های تربیتی ، اوقات فراغت ، خانه های نور و ...) 10)         موضوع ویژه
نمی تواند داشته باشد.کارکرد سرگرمی: همان نشاط و شادی به ویژه در اوقات فراغت که به طور اشتباه در فرهنگ قدیم متعارض
  • تعداد رکوردها : 41