3رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
آئین نامه پنجمین جشنواره امام المتقین علیه السلام جشنواره امام المتقین علیه السلام به لطف الهی و با حمایت ستادعالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
جشنواره امام المتقین علیه السلام به لطف حضرت ایزد تعالی وبا حمایت ستادعالی کانونهای فرهنگی هنری آئین نامه جشنواره امام المتقین (ع) سال دوم92-93 خواهند شد. ***************************************** شرایط عمومی شرکت در جشنواره امام المتقین علیه السلام: 1-تکمیل فرم شرکت در جشنواره از طریق سایت جشنواره 2
می‌دارم و نکاتی را به اختصار متذکر می‌شوم:   1) نقش برنامه‌های تبلیغی علما دین
  • تعداد رکوردها : 3