ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 219825
تاریخ انتشار : 30 شهریور 1396 12:39
تعداد بازدید : 1861

سطح مقدماتی

فراخوانن دوره آموزشی کتابداری مقدماتی

کتابداران از ارکان اصلی کتابخانه ها هستند. اگر مجموعه های کتابخانه ای بسیار غنی بوده و از منابع عمومی و تخصصی مناسبی نیز تشکیل شده باشند اما به درستی معرفی نشوند، مانند آن است که هیچ منبع یا کتابخانه ای وجود ندارد. با حضور کتابداران فعال و آموزش دیده است که یک کتابخانه می تواند ارزش های پنهان خود را آشکار سازد.
ضمن مطالعه موارد زیر جهت ثبت نام از طریق این لینک اقدام فرمایید 

آموزش کتابداران به روش ها و با ابزارهای مختلف قابل اجرا است. از آنجایی که کتابداران کتابخانه های مساجد به صورت افتخاری و متناسب با وضعیت مخاطبان و محله محل استقرار خود فعالیت می کنند و ساعات حضور آن ها در کتابخانه برعهده خود آنان است، لذا گاهی ممکن است برنامه ریزی های یک جانبه را با مشکلات عدیده ای روبرو نماید. از این رو  دوره آموزشی کتابداران در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و تخصصی برنامه ریزی می شود.
دوره حاظر به عنوان دوره مقدماتی و ویژه کلیه کتابداران کتابخانه های مساجد که در سال 92 ، 93 و 94 و95 ساماندهی شده اند به صورت شهرستانی برنامه ریزی شده و کلیه فرایند آموزش از شناسایی، ثبت نام، اساتید، برگزاری، آزمون پایان دوره، پایان دوره و... در شهرستان برنامه ریزی خواهد گردید.

اهداف
در مجموعه مدیریتی کتابخانه های مساجد، بیشتر کتابداران به صورت افتخاری و بدون چشم داشت مالی به فعالیت می پردازند. این نوع از خدمت، نعمت بسیار ارزشمندی است که در دنیای کتابداری و غیرکتابداری نظیر آن کمتر یافت می شود. کتابداران در کتابخانه های مساجد با وجود اینکه آموزش های خاصی را به صورت حرفه ای ندیده اند و به صورت تجربی با کتابداری آشنا می شوند، اما در جذب اعضاء و مراجعان موفق بوده اند. 
ازجمله راهکارهای مناسب برای حفظ کتابداران و بهبود خدمات کتابخانه ای، آموزش افراد شاغل در کتابخانه های مساجد است. در صورت آموزش تخصصی کتابداران شاغل در کتابخانه های مساجد، نتایج بسیار درخشانی در انتظار کتابخانه های مساجد خواهد بود. برخی از نتایج آموزش تخصصی کتابداران شاغل در این کتابخانه به شرح زیر است:
1.  ارتقاء سطح علمی کتابداران کتابخانه های مساجد به خصوص در حوزه موضوعی کتابداری؛
2.  ایجاد فعالیت هدفمند فرهنگی برای جوانان علاقه مند در کتابخانه های مساجد؛
3.  استانداردسازی ارائه خدمات کتابخانه ای ؛
4.  ایجاد ارتباط موثر بین کتابداران ؛
5.  آشنایی کتابداران با فعالیت های همسو و هماهنگی آنها با جهان خارج؛
6.  آشنایی با فعالیت های اجرا شده و قابل اجرا در دیگر کتابخانه های مساجد؛
7.  ایجادبانک اطلاعات کتابداران و شناسایی ظرفیت های موجود منابع انسانی در کتابخانه های مساجد؛
8.  ارتقاء جایگاه و سطح و کیفیت کتابخانه ها در بین عموم مردم.

1-شیوه اجرا
1-  شناسایی و طبقه بندی کتابداران موجود
1-1.  حضور کتابداران کتابخانه های ساماندهی شده در سال های 92 تا 95 که در دوره های آموزشی پیشین شرکت ننموده یا موفق به کسب نمره قبولی نشده اند در این دوره الزامی است.
تذکر مهم: 
-  تنها کتابخانه هایی مورد حمایت مالی دبیرخانه قرار می گیرد که کتابداران آن آموزش دیده و ساماندهی شده باشند.
-  حضور سایر کتابداران کتابخانه های مساجد (به غیر از کتابداران بند1-1) بلا مانع است.
1-2.  حداقل سن کتابداران 20 و حداکثر 40 سال باشد؛
1-3.  کتابداران مورد آموزش باید حداقل دیپلم داشته باشند؛
1-4.  حداقل 6 ماه سابقه کار در کتابخانه مسجد داشته باشند؛
1-5.  علاقه مند به آموزش های حین خدمت باشند؛
1-6.  فرم شناسایی کتابدارن ر ا تکمیل کرده باشند.
1-7.  ادارات شهرستان از کتابدران جهت شرکت در دوره ثبت نام الکترونیک(www.ravagh.ir) کنند.
1-8.  کتابدارانی که در دوره آموزشی سال های گذشته در این دوره شرکت و نمره قبولی دریافت کرده اند نیاز به حضور در این دوره را ندارند. جهت این افراد آموزش تکمیلی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

2-  سرفصل های آموزشی
2-1.  آموزش مقدماتی کتابداری مسجد 24 ساعته برنامه ریزی شده است.
2-2.  سرفصل های انتخاب شده به صورت کاربردی آموزش داده می شوند؛
2-3.  جهت هماهنگ سازی دوره آموزشی در سطح استان فصول آموزشی به صورت یکسان و بر اساس جدول زیر اعلام میگردد.

ردیف

سرفصل آموزش

زمان (ساعت)

1

تاریخ کتابخانه ها

1

2

انواع کتابخانه ها

2

3

روش های اداره کتابخانه

2

4

مرجع شناسی عمومی

2

5

فراهم آوری و توسعه مجموعه(مجموعه سازی )

2

6

سازماندهی(فهرست نویسی- رده بندی دیویی)

2

7

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

2

8

مواد و خدمات ویژه مخاطبان(کودک، نوجوانون...)

2

9

اخلاق حرفه ای

2

10

مدیریت کتابخانه

2

11

کارآموزی 1

5


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
يکشنبه 6 خرداد 1397