جمعه 11 تير 1395 - ساعت 10:36
سنتی، تشکیلاتی، انقلابی؛ ریخت های فرهنگی ما

یزی هست که ما آن را «ریخت» می نامیم و ریخت غیر از اندیشه است هر چند با اندیشه هم نسبت دارد اما ریخت غیر از اندیشه است.

تقابل یا تکامل در تربیت دینی؟!

آن چیز که ایده آل است، رسانه ای است که دینی شده باشد و آن چیز که تربیت دینی را ناقص می گذارد دینی است که رسانه ای شده باشد. کلاس دینی نباید به بهانه ارتباط با مخاطب وارد فضاهای رسانه ای صرف شود که وقوع آن گرچه منجر به میل جوانان به معنویت می شود اما ۷ آسیب را در پی دارد…

نقش پدر در تربیت کودک مسجدی

هیچ پدری، هدیه ای برتر از تربیت نیک به فرزندش نبخشیده است و تربیت نیک از قبل از تولد کودک نه تنها به وسیله مادر که در اثر رفتار، باورها، عملکرد و حتی تغذیه پدر آغاز می شود.