پنج شنبه 6 آذر 1393 - ساعت 15:3

سه چیز است که خردهای آدمیان با آن ها آزموده می شود:دارایی،دوستی و مصیبت.

مذاکره با شیطان!!(قسمت دوم)

آنهایی که خود را به خواب می زنند قابل بیداری و هوشیاری نیستند!!!

تهاجم فرهنگی حتی به القاب اهلبیت!!

بصیرت نسبت به فرهنگ واژگان کاربردی

مذاکره با شیطان!!(قسمت اول)

آنهایی که خود را به خواب می زنند قابل بیداری و هوشیاری نیستند!!!

  دکترین چمران در جنگ چریکی فرهنگی

  جوان‌هایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استان‌های مختلف، کار فرهنگی می‌کنند، با اراده‌ خودشان، با انگیزه‌ خودشان، کار را هرچه می‌توانند به‌طور جدّی دنبال کنند و ادامه بدهند.

  فرهنگ حجاب و راهکارهای الهی دفع آفات آن(1)

  مقولۀ «حجاب» مهمترین شاخص فرهنگی جامعه شیعه و زیربنای بسیاری از ارزشهاست. به همین دلیل می بینیم که دشمن تشیع، پس از صدها سال تجربه، تمام همّ و غمش این است که فرهنگ حجاب را از جامعه شیعه حذف کند ...

  کوچه گردان عاشق

  کوچه گردان عاشق طرحی است که در شبهای ۱۹ الی ۲۱ ام ماه مبارک رمضان ،( ایام ضربت خوردن تا شهادت مولاعلی (ع)) برگزار می گردد و از جمله طرح هایی است که علاوه بر اعضای مراکز فرهنگی ، سایر اقشار مردم هم در این طرح مشارکت و همیاری دارند.