جمعه 24 آذر 1396 - ساعت 11:41

سه چیز است که خردهای آدمیان با آن ها آزموده می شود:دارایی،دوستی و مصیبت.

فراخوان گروه های تئاتر مساجد

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان در نظر دارد با همکاری دفتر مردمی تئاتر مسجد هوزه هنری ضمن شناسایی گرو ها و علاقه مندان هنر نمایشی مساجد ضمن تقویت این گروه ها زمینه ترویج معارف دینی و فرهنگی از طریق کالبد تئاتر مسجد را فراهم آورد.

طرح قرآنی 1451

طرح فراگير قرآني 1451 امسال با موضوع، سوره هاي مباركه «واقعه» و «ملك» به همت شبكه قرآن و معارف سيما و با همكاري نهادهاي قرآني كشورمان برگزار مي شود. اين طرح 6 خردادماه هم زمان با آغاز ماه مبارك رمضان در كشور شروع مي شود و تا پايان تابستان ادامه دارد و هر كدام از نهادهاي قرآني كشور با تربيت قرآن آموزان مشاركت سازنده اي دارند. در طرح 1451 سوره مباركه «ملك» با 30 آيه به تعداد روزهاي ماه مبارك رمضان انتخاب شده است تا هر روز از اين ماه مبارك يكي از آيات اين سوره مباركه تبيين شود. سوره محوري اين طرح هم زمان با عيد سعيد فطر بر اساس سوره مباركه «واقعه» اجرا مي شود؛ اين سوره هم راستا با شعار سال با محور «سبك زندگي قرآني و اقتصاد» پيش بيني شده است.

(فرم 16)رصد فعالیت های فراغتی کانون های فرهنگی هنری مساجد

جهت شناسایی فعالیت های فراغتی کانون فرم زیر را تکمیل فرمایید